Mosty

Most přes BarabanichuNaprostá většina mostů na trati je dřevěných. Se stavbou se spěchalo, proto se budovaly mosty dočasné, které měly být později nahrazeny pevnějšími. Jedná se o menší mosty široké 4,5 metru, ne delší 20 metrů s bytelnou a hustou konstrukcí trámů. Po většině z nich se dá s opatrností přejít, ovšem prkna na mostovce jsou častou trouchnivá a děravá, proto je třeba našlapovat do míst, pod nimž jsou nosné trámy. Mosty často na obou stranách jakoby ční metr nad okolní povrch – to je způsobeno poklesem náspu v důsledku nestability podloží v permafrostu, jehož svrchní část v létě roztaje. Některé mosty jsou v důsledku nestabilního podloží pokroucené a vyšinuté zcela mimo násep. Během expedice do okolí Jermakova jsme po cestě viděli osm takových mostků.

 

Přes větší toky se stavěly bytelnější mosty. Takový jsme u Jermakova viděli jeden. Na 13. km od Jeniseje se nachází železobetonový most přes říčku Barabanicha. Na délku měří 55 metrů, vysoký je 13,5 metru a široký 4,5 metru. Dva betonové pilíře jsou na březích říčky, přes ně se táhne železná konstrukce, na níž je připevněn dřevěný povrch mostu z pražců a trámů. Zhruba 12metrový úsek mostu na jižní straně se u napojení na násep zřejmě v důsledku nestabilního podloží utrhl, tudíž od jižního pilíře vede v 45stupňovém úhlu k zemi a tvoří tak jakési mohutné schodiště. Po mostu se dá s opatrnosti přejít, je nutné dávat pozor na trouchnivějící a rozpadající se dřevo. Nebezpečný je také zmíněný úsek povalené mostovky.  

 

V březnu 2011 jsme cestou podél západního úseku trati (č. 501) viděli celou řadu mostů, od zcela rozpadlých menších dřevěných konstrukcí až po velké železobetonové mosty přes řeky Penzerjacha a Idjacha.

Přes veletoky Ob a Jenisej se stavba mostů neplánovala. Měly se používat říční železniční trajekty, v zimě se pak měl budovat zvláštní ledový násep přes zamrzlou řeku (přes Ob takto v letech 1952 – 1953 soupravy opravdu jezdily). Zajímavostí je, že přes Ob se nyní v rámci obnovení úseku ze Salechardu do Nadymu stavba železničního mostu plánuje.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

cz en pl ru