Koleje

2009 (expedice 503)

Po tělese jsme ušli 18 kilometrů na jih od Jermakova, k tomu zhruba jedem kilometr po vedlejších kolejích kolem depa a 2,5 kilometru po objezdu kolem říčky Barabanichy. Na hlavním náspu zcela chybí koleje (jsou jen na několika místech, a to ještě využity k jiným účelům, například zapíchány do země). Občas lze narazit na zbytky pražců v zemi. Koleje i s pražci byly vytrhány zřejmě v 60. letech pro potřeby kombinátu v Norilsku. Místy jsou patrné například dřevěné konstrukce zřejmě odvodňovacích kanálů podél trati. Podél trati stojí i několik polorozpadlých provozních domků (výhybna u říčky Barabanichy).

 

Mnohem více zajímavých artefaktů a připomínek železnice je na vedlejších a slepých kolejích v okolí depa a objezdu kolem Barabanichy, kde koleje nebyly vytrhány. Kromě tří lokomotiv jsou v okolí depa k vidění i zbytky vagónů a podvozků.

 

Nejzachovalejší kolejiště je na jižní polovině objezdu u říčky Barabanicha, přibližně v délce 1,5 km. Jednalo se zřejmě o dočasnou odbočku k lomu, takže násep není příliš důkladný. Místy není vůbec patrný a vypadá to, jakoby kolejnice byly položeny rovnou na zem v tajze. V okolí přemostění objezdu přes říčku Barabanicha (dřevěný most je stržen, zbyly z něj jen opory), kde voda podemlela břeh s náspem, visí kolejnice ve vzduchu. Na kolejích jsou vidět nápisy s letopočty. Většinou jsou z počátku 20. století, nejstarší, který jsme viděli, je z roku 1903. To potvrzuje informace o tom, že kvůli nedostatku kolejnic a oceli se na stavbu trati používaly dávno vyřazené a nevyhovující kolejnice z carských železáren posbírané po celé zemi.

 

V místě před strženým mostem také odbočuje jižním směrem násep (opět bez kolejnic) zřejmě k štěrkovému lomu, kde by zároveň měla být lovecká izbuška (šli jsme po něm cca kilometr, ale až k lomu a izbušce jsme nedošli.). Na severní straně objezdu za říčkou koleje opět nejsou, místy na tělese leží velké hromady pražců. Těleso se místy stává zcela nezřetelným a hledá se jen velmi obtížně. Napojení objezdu na severní straně jsme cestou po hlavním tělesu původně vůbec nezaznamenali. Na jižní straně však díky kolejnicím a zbytkům výhybky není problém objezd najít.

 

2011 (expedice 501)

Na západní části trati se téměř nedochovala žádná větší železniční technika, zato se mezi městy Salechard a Nadym dochoval vellký úsek s položenými původními kolejemi (ty začínají cca 100 km od Salechardu a 20 km od Nadymu).

 

 

 

 

V následující fotogalerii jsou fotografie z obou našich expedic. Letní jsou z okolí Jermakova na úseku železnice č. 503, zimní záběry jsou z expedice na úsek č. 501 mezi Nadymem a Salechardem.

cz en pl ru