Depo


Zobrazit místo Mrtvá trať na větší mapě

Depo v Jermakovu je největší stavba, kterou jsme během expedice objevili. Nachází se 2,5 kilometru po náspu od břehu Jeniseje, v jeho okolí se hlavní násep větví na několik spojovacích úseků a vedlejších tratí. Podlouhlá budova o rozměrech 60 x 15 metrů je celá ze dřeva s propadlou střechou. Zachovaly se stěny a nosné střešní trámy svědčící o pečlivé truhlářské práci. Severní polovinu (30 x 15 m) tvoří jedna velká dílna na údržbu lokomotiv, jsou v ní dvoje opravárenské koleje s prostorem pro opravu spodku vozidel. Všude se povaluje řada šroubů, železných součástek, přístrojů a nebezpečných prken s hřebíky z provalené střechy. Jižní polovina depa je od severní oddělena stěnou a je v ní několik místností, které sloužily patrně jak k údržbářským, tak i administrativním účelům.

 

Dvě stě metrů na jihozápad od depa jsou v porostu zbytky několika pravidelných objektů, bohužel jsme si jich všimli až při zpětné kontrole Google Earth. Na místě jsme neměli tento úsek vytištěný a spatřit jej od depa či z průseku je kvůli hustému porostu nemožné. Není vyloučeno, že jde o pracovní tábor.

 

Na zimní expedici mezi Nadymem a Salechardem jsme viděli pouze letmo z transportéru trosky obdobného depa zhruba v polovině cesty, neměli jsme však čas jej podrobněji zkoumat. Další takové depo (Dolgoe) se nachází dle věrohodných svěděctví v oblasti tzv. ostrovního úseku trati cca 20 km severně od Krasnoselkupu.

cz en pl ru